3M Endorsed Vehicle Graphics Installer – Szczegóły Programu

Certyfikacja 3M Endorsed Vehicle Graphics Installer składa się z kilku etapów:

  • weryfikacja doświadczenia + rejestracja
  • szkolenie przygotowujące do egzaminu
  • egzamin teoretyczno-praktyczny